Ole Jacob Broch

Ole Jacob Broch (14 January 1818 – 5 February 1889) was a Norwegian mathematician, physicist, economist and government minister.

Fra Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Ole_Jacob_Broch)


Ole Jacob Broch er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0700
  • ubb-ms-1142
  • ubb-ms-1864