Jørgen Løvland

Jørgen Gunnarsson Løvland (3 February 1848 – 21 August 1922) was a Norwegian educator and civil servant of the Liberal Party who served as Prime Minister of Norway from 1907 to 1908.

Fra Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Jørgen_Løvland)


Jørgen Løvland er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0878
  • ubb-ms-0926
  • ubb-ms-0947
  • ubb-ms-1045