Christian Andreas Irgens

Christian Andreas Irgens (6 July 1833 - 15 April 1915) was a Norwegian businessman and Member of parliament.

Fra Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Andreas_Irgens)


Christian Andreas Irgens er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1869