Michael Skjelderup

Michael Skjelderup (22 October 1769 – 16 April 1852) was a Norwegian physician and educator. Skjelderup was born in the parish of Hof in Vestfold, Norway. He graduated from the Royal Danish Academy of Surgery (1794) and first held a position as a professor at the University of Copenhagen (1805-14). He subsequently became a professor at the University of Oslo (1815 - 1849). He was the father of Norwegian Government minister Jacob Worm Skjelderup.

Fra Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Skjelderup)


Michael Skjelderup er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0797
  • ubb-ms-1090
  • ubb-ms-1538