Harry Fett

Harry Fett (8 September 1875 – 13 September 1962) was a Norwegian art historian and factory owner. He headed the Norwegian Directorate for Cultural Heritage from 1913 to 1946.

Fra Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Fett)


Harry Fett er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0652
  • ubb-ms-0790
  • ubb-ms-1199
  • ubb-ms-1204
  • ubb-ms-1455
  • ubb-ms-1457
  • ubb-ms-1803