Olav Hoprekstad

Forfatter

Olav Ragnvaldsson Hoprekstad (4 April 1875 – 19 August 1965) was a Norwegian educator, playwright, theatre critic and literary critic.

Fra Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Olav_Hoprekstad)


Olav Hoprekstad er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0848
  • ubb-ms-1753
  • ubb-ms-1863