Ole Andreas Krogness

Ole Andreas Krogness (23 May 1886 – 28 May 1934) was a Norwegian physicist. He worked for the establishment of a geophysical institute in Tromsø, and served as the institute's manager from 1918 to 1922. He was instrumental in many geophysical accomplishments in northern Norway in the early 20th century.

Fra Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Ole_Andreas_Krogness)


Ole Andreas Krogness er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1730
  • ubb-ms-1870