Fotografi skapt av

Laget mellom 1906-01-01 og 1906-12-31

Signatur: bb00c711-0887-4275-bb1b-56a7c2e7b855Dette bildet er knyttet til emnene Skip, Skipsbygging - verftsindustri, Oversiktsbilde, Industribygning

Avbildet:

Samling

Teknikk

Tørrplate negativ

Tørrplatene kom i bruk fra 1870-årene. De var ferdig preparerte og kunne fremkalles en tid etter at platen ble eksponert, slik at fotografen slapp å ha tilgang til mørkerom ute i felt.


comments powered by Disqus