Fotografi

reprodusert av

Laget mellom 1919-01-01 og 1919-12-31

Signatur: ubb-kk-nax-0697


Bestill


Alle bilder kan fritt lastes ned og brukes mot kreditering av fotograf og institusjon.


Avfotografert kart

Dette bildet er knyttet til emnene Kart, Jernbane, Plantegning

Samling


comments powered by Disqus