Fotografi skapt av

Signatur: ubb-kk-nkx-0282


Bestill


Fra utbygging av Skoltegrunnskaien

Dette bildet er knyttet til emnene Kaianlegg, Robåt, Arbeider, Heisekran, Stein, Fyrlykt, Slegge

Samling


comments powered by Disqus