Fotografi skapt av

Dato: 1962-06-17

Signatur: ubb-w-f-070666


Bestill


Alle bilder kan fritt lastes ned og brukes mot kreditering av fotograf og institusjon.


Forvatnet med kanalen fra Liavatnet. Kanalen var en del av det store dreneringsprosjektet som tørrla store deler av myrområdene midt i Åsane.

Dette bildet er knyttet til emnene Oversiktsbilde, Kanal, Flyfoto, Myr

Samling

Widerøesamlingen

Fjellanger-Widerøe var et av flere flyselskaper som fra 1... se mer


comments powered by Disqus