UtgiverSignatur: 77edfed5-9680-4cc5-a9ef-bb1dae179589


Brødrene C. & A. Halvorsens kunstforlag ble etablert i Kristiania i 1914 av Kristoffer Cornelius Halvorsen og Alexander Halvorsen. Firmaet hadde lokaler i Munchs gate 10 og produserte blant annet postkort. De var virksomme til ca. 1930. Postkortene er merket med «BC&AH», «Brødr. Halvorsen» og «Brødr. H.» Alexander Halvorsen startet i 1924 opp firmaet «Den Norske Speilfabrik Brødr. Halvorsen» i Dronningensgt. 22, Oslo. Kilde: Lokalhistoriewiki


comments powered by Disqus