Knud Knudsen

Parti ved Sundvolden, Ringerike

Sundvollen gård og hotell

Mann, Gård, Hest, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Tregjerde, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-1318-1149

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Sundvollen hotel]

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bygninger

Fotografi ubb-bros-01490