Knud Knudsen

Kirkevolds Hotel og Borgunds Kirke, Lærdal

Borgund Stavkirke og Borgund Kirke

Kirke, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bygd, Stavkirke, Tregjerde, Hesje, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-2127-0851

Knud Knudsen

Borgunds Kirke, Lærdal

Borgund Stavkirke, Borgund Kirke, Kirkevoll (Borgund) Hotell

Kirke, Elv, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bygd, Stavkirke, Klokketårn

Fotografi ubb-kk-2127-0854

Knud Knudsen

Kirkevolds Hotel ved Borgunds Kirke, Lærdal.

Kirke, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Stavkirke

Fotografi ubb-kk-1318-3439

Knud Knudsen

Parti ved Borgunds Kirke i Lærdal

Kirke, Elv, Vei, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bygd, Stabbestein, Hesje, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-2127-0855