Knud Knudsen

Kirkevolds Hotel og Borgunds Kirke, Lærdal

Borgund Stavkirke og Borgund Kirke

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Stavkirke, Bygd, Kirke, Tregjerde, Hesje, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-2127-0851

Knud Knudsen

Borgunds Kirke, Lærdal

Borgund Stavkirke, Borgund Kirke, Kirkevoll (Borgund) Hotell

Elv, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Stavkirke, Bygd, Kirke, Klokketårn

Fotografi ubb-kk-2127-0854

Knud Knudsen

Kirkevolds Hotel ved Borgunds Kirke, Lærdal.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Stavkirke, Kirke

Fotografi ubb-kk-1318-3439

Knud Knudsen

Parti ved Borgunds Kirke i Lærdal

Elv, Vei, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bygd, Kirke, Stabbestein, Hesje, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-2127-0855