Olaf Andreas Svanøe

[Starvhusgaten]

Starvhusgaten

Gatelys, Kiosk, Aviskiosk, Brakker, Park

Fotografi ubb-bros-05673

Ukjent

[Hambro skole og Børneparken i Starvhusgaten]

Hambro skole og Børneparken i Starvhusgaten

Skole, Bygninger, Barnepark

Fotografi ubb-bros-01953

Knud Knudsen

Lille Lungegaardsvandet med Omgivelse, Bergen

By- og småsteder, Vann, Park, Gassverk, Paviljong

Fotografi ubb-kk-1318-2675

Knud Knudsen

I. Parti af Bergen (Panorama)

Del av panorama-08646- II

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kirke, Brannstasjon, Paviljong

Fotografi ubb-kk-1622-08645

Knud Knudsen

Parti af Parken og Kaien, Bergen

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Vann, Park, Gassverk, Paviljong

Fotografi ubb-kk-1318-2676