Samlinger knyttet til Helgeland

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0315

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 75: [Mærkeligt Fortids-Vægtredskab]

Én av ca. 100 delvis nummererede løse blader. (Følgende nr. mangler: 31 og 55).

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Arkeologi, Bergens Museum

Manuskript ubb-ms-0235-a-072

Iver Ancher Heltzen

Nomenclator til Helgelands Flora, Mammalia, Ornithologie, Amphibier og Icthyologie.

4°. 153 beskrevne blader. H.

Botanikk, 1800-tallet, Ornitologi, Fisk, Amfibier, Blomster, Planter, Helgelands flora

Manuskript ubb-ms-0315-i

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Helgelands Fiskes Beskrivelse efter Blochs, Kielsens, Guneri, Strøms, Funkes og Bomares Verker udarbeidet. 1829. 2de Del

Med fortale.

1800-tallet, Fisk, Helgelands fiskes beskrivelse

Manuskript ubb-ms-0315-n

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Helgelands Fugles Beskrivelse efter Fleischers, Kielsen, Funkes, Strøms, Borowskis og Bomares Værker udarbeidet. 2De 1828

Med fortale.

1800-tallet, Fisk, Helgelands fiskes beskrivelse

Manuskript ubb-ms-0315-p

Iver Ancher Heltzen

Practisk Anvendelse af Helgelands Flora

Indeholder et alfabetisk ordnet register over anvendelsen (særlig til medicinsk bruk) av de planter m. m., der nævnes i Helgelands flora (315 e – h).

Medisin, Botanikk, 1800-tallet, Blomster, Planter, Helgelands flora

Manuskript ubb-ms-0315-l

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Helgelands Fugles Beskrivelse efter Fleischers, Kielsen, Funkes, Strøms, Borowskis og Bomares Værker udarbeidet. 3Die 1828

Med fortale.

1800-tallet, Fisk, Helgelands fiskes beskrivelse

Manuskript ubb-ms-0315-q

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til systematisk, medicinsk og økonomisk Beskrivelse over nogle Helgelands Planter, samlede og udarbeidet efter ældre og nyere Skribentere ved Iver Ancher Heltzen, Sognepræst til Ranen.1ste del.

Fortalen dat. Hemnæs 20/10 1829. Hensigten med den var bl. a.: ”at give Nordlændingen en Bog i Hænde, der kunde veilede ham til at samle et Forraad af Huusmidler for at anvende i paakommende Tilfælder ...

Botanikk, 1800-tallet, Blomster, Planter, Helgelands flora

Manuskript ubb-ms-0315-j

Iver Ancher Heltzen

Førsøg til Helgelands Flora efter Rafn’s, Funkes, Hornemans, Strøms og Bomares Værker, del 3

4°. 119 beskrevne blader, 62 plancher. B.

Botanikk, 1800-tallet, Blomster, Planter, Helgelands flora

Manuskript ubb-ms-0315-g

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Helgelands Fugles Beskrivelse efter Fleischers, Kielsen, Funkes, Strøms, Borowskis og Bomares Værker udarbeidet. 1ste Del 1828

Med fortale.

1800-tallet, Fisk, Helgelands fiskes beskrivelse

Manuskript ubb-ms-0315-o

Iver Ancher Heltzen

Bidrag til en rigtigere Kundskab om Øen Tren, samlet paa en Embedsreise Junii Maaned 1823.

1800-tallet, Træna

Manuskript ubb-ms-0315-s

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Helgelands Patte-Dyrs Beskrivelse efter Kielsens Orden, Fleischers, Strøms, Borowskis og Bomares Værker udarbeidet. 1833 – 34.

1800-tallet, Pattedyr, Helgelands pattedyrs beskrivelse

Manuskript ubb-ms-0315-r

Iver Ancher Heltzen

Førsøg til Helgelands Flora efter Rafn’s, Funkes, Hornemans, Strøms og Bomares Værker, del 2

Med fortale. 4°. 185 blader, hvorav 69 plancher. B.

Botanikk, 1800-tallet, Blomster, Planter, Helgelands flora

Manuskript ubb-ms-0315-f

Iver Ancher Heltzen

Førsøg til Helgelands Flora efter Rafn’s, Funkes, Hornemans, Strøms og Bomares Værker, del 4

Med fortale. 4°. 82 beskrevne blader, 84 plancher. B.

Botanikk, 1800-tallet, Blomster, Planter, Helgelands flora

Manuskript ubb-ms-0315-h

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 13

1844

Omfatter zoologiske og geologiske optegnelser. Alt paa løse blader.

Naturhistorie, Geologi, 1800-tallet, Zoologi, Norge

Manuskript ubb-ms-0200-a-13

Iver Ancher Heltzen

Førsøg til Helgelands Flora efter Rafn’s, Funkes, Hornemans, Strøms og Bomares Værker, del 1

Med fortale og register. 4°. 205 blader, hvorav 76 er plancher med avbildninger av planter. B. B.

Botanikk, 1800-tallet, Blomster, Planter, Helgelands flora

Manuskript ubb-ms-0315-e