Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 70: [Guldring, funden paa Gaarden Stegen i Salten.]

Én av ca. 100 delvis nummererede løse blader. (Følgende nr. mangler: 31 og 55).

1800-tallet, Bergen, Arkeologi, Bergens Museum, Illustrasjon

Manuskript ubb-ms-0235-a-067