Atelier KK

Skipe: Nordenfjeldske Dampskibsselskabs Nybygning

Arkitekttegning. Nordenfjeldske Dampskibsselskab i Dreggen

Arkitekt, Eksteriør, Dampskipsselskap, Arkitekter, Dampskibsekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-169-006

Rolf Norvin

[B.D.S. og Nordenfjeldske.]

1944-04-20

B.D.S. og Nordenfjeldske.

Håndkjerre

Fotografi ubb-ohk-023-035

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bradbenken. Festningskaien]

1965-07-18

Bradbenken. Festningskaien

Bank, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-154836

Atelier KK

Flom på Bryggen

1931-11-11

Klima og vær, Bil, Lastebil, Flom, Springflo

Fotografi ubb-kk-n-356-060

Widerøe's Flyveselskap A/S

[BDS. Hotell Orion.]

1962-07-18

BDS. Hotell Orion.

Bank, Oversiktsbilde, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Dampskipsselskap, Rederi, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-080474

Ralph L. Wilson

Parti fra østsiden av byen 1930

Nedre Banesmug ?

Bolighus, Trehusbebyggelse by, Smug, Brostein, Tregjerde

Fotografi ubb-wil-a-329

Ukjent

[Mariakirken-Kroken-Dræggen-Brynjulfsgt m.m. Foto tatt fra Walkendorfstårn mot syd.]

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kirke, Reperbane

Fotografi ubb-bs-q-00426

Atelier KK

Facadeutkast til NFDS Nybygning i Bergen

Arkitekttegning. Nordenfjeldske Dampskibsselskab i Dreggen

Arkitekt, Eksteriør, Dampskipsselskap, Arkitekter, Dampskibsekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-169-008

Widerøe's Flyveselskap A/S

ubb-w-f-080472

1962-07-18

BDS, Bradbenken. I Bradbenkshopen ligger kystruteskipet "Rogaland", på langsiden BDS slepeebåten "Kronos" og på sin faste plass på Bradbenken ligger "Sandnes"

Bank, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Dampskipsselskap, Rederi, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-080472

Ukjent

[Dræggens buekorps]

1916-05-13

Folkemengde, Buekorps, Buekorpsgutter

Fotografi ubb-bros-05531

Atelier KK

Flom på Bryggen

1931-11-11

Klima og vær, Lastebil, Flom, Springflo

Fotografi ubb-kk-n-356-061

Ralph L. Wilson

Chr. Irgens sønners hus, Dræggen

Bolighus, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-wil-a-287

Marcus Selmer; Atelier KK

[Parti fra Bergen]

Parti fra Bergen

Oversiktsbilde, Kirke, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-kk-n-152-004

Ukjent

Kroken Bergen

Postkort, Gate, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-bros-01967

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bryggen]

1962-07-18

Bryggen

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-080471

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bradbenken. Dreggen]

1964-08-11

Bradbenken. Dreggen

Oversiktsbilde, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Allmenning, Festning, Dampskipsselskap, Rederi, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-143614

Knud Knudsen

Dræggen

Hestekjerre, Flagg, Jente, Folkeliv, Kurv, Brostein, Trikkeskinner, Restaurant/Kafe, Allmenning, Barn i arbeid, Vinforretning, Ølutsalg

Fotografi ubb-kk-m-140

Ukjent

[Utsmykning i anledning Dræggens Buekorps 70-års jubileum.]

Utsmykning i anledning Dræggens Buekorps 70-års jubileum.

Kvinne, Barn, Flagg, Bolighus, Jubileum

Fotografi ubb-bros-05518

Marcus Selmer

[Utsikt fra Rosenkrantztårnet mot Dreggen og Mariakirken, før 1870.]

Utsikt fra Rosenkrantztårnet mot Dreggen og Mariakirken, før 1870.

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kirke

Fotografi ubb-s-121

Olaf Andreas Svanøe

Dræggens Buekorps 1894

Buekorps, Fane, Buekorpsgutter

Fotografi ubb-bros-05532

Knud Knudsen

Parti af Bergen.

Mariakirken midt på bildet.

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kirke

Fotografi ubb-kk-1318-2666

Leif M. Endresen

[Eksplosjonen fotografert fra Dreggen.]

1944-04-20

Eksplosjonen fotografert fra Dreggen.

Brann, Lastebil

Fotografi ubb-ohk-004-002

Olai Schumann Olsen

[Mariakirken, Dreggen]

Mariakirken, Dreggen

Mann, By- og småsteder, Gate, Gatelys, Kirke, Dress, Stråhatt

Fotografi ubb-so-0164

Atelier KK

Projekt til Nybygning i Bergen

Arkitekttegning. Nordenfjeldske Dampskibsselskab i Dreggen

Arkitekt, Eksteriør, Dampskipsselskap, Arkitekter, Dampskibsekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-169-007

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bradbenken. Festningskaien. Bergenhus]

1965-07-18

Bradbenken. Festningskaien. Bergenhus

Bank, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Festning, Dampskipsselskap, Rederi, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-154835

Ralph L. Wilson

Parti fra østsiden av byen 1930

By- og småsteder, Bolighus, Gatelys, Snø, Vinter, Trehusbebyggelse by, Stakittgjerde

Fotografi ubb-wil-a-328

Atelier KK

Flom på Bryggen

1931-11-11

Klima og vær, Lastebil, Flom, Springflo

Fotografi ubb-kk-n-356-064

Gustav Brosing

Bradbenken. Det Nordenfjeldske A/S. Dreggsalmenningen - Slottsgaten.

Personbil, Forretningsgård, Rederi

Fotografi ubb-bros-01226

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bradbenken]

1960-07-04

Bank, Oversiktsbilde, By- og småsteder, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Dampskipsselskap, Rederi, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-009508

Atelier KK

Flom på Bryggen

1931-11-11

Klima og vær, Bil, Buss, Flom, Springflo

Fotografi ubb-kk-n-356-059

Gustav Brosing

[Dreggen]

Dreggen

By- og småsteder, Gate, Bolighus, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-bros-07771

Atelier KK

Flom på Bryggen

1931-11-11

Klima og vær, Lastebil, Flom, Springflo

Fotografi ubb-kk-n-356-063

Ukjent

[Kaianlegg]

Trolig området rundt Dreggen/ Festningskaien

Kaianlegg, Dampskip, Tønne

Fotografi ubb-bs-ok-04893-001

Atelier KK

Flom på Bryggen

1931-11-11

Klima og vær, Lastebil, Flom, Springflo

Fotografi ubb-kk-n-356-062

Atelier KK

Projekt til Nybygning i Dræggen

Arkitekttegning. Nordenfjeldske Dampskibsselskab i Dreggen

Arkitekt, Eksteriør, Dampskipsselskap, Arkitekter, Dampskibsekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-169-004

Ukjent

Kroken, Dreggen

Kvinne, Barn, By- og småsteder, Gate, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Brostein, Barn i grupper

Fotografi ubb-bs-ok-05526

Olai Schumann Olsen

Drægsalmenning 10

By- og småsteder, Gate, Bolighus, Boligblokk, Trehusbebyggelse by, Jerngjerde

Fotografi ubb-so-0163

Knud Knudsen

Parti fra Bergenhus Fæstning mot St. Mariekirke og Øvregaden i Bergen

Mariakirken med ett tårn

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kirke

Fotografi ubb-kk-1318-0048a

Olai Schumann Olsen

[Mariakirken og Dreggen]

Mariakirken og Dreggen

By- og småsteder, Gate, Gatelys, Kirke, Brostein

Fotografi ubb-so-0482

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fetningskaien. Bradbenken]

1963-09-19

Fetningskaien. Bradbenken

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-129866

Ralph L. Wilson

Parti fra østsiden av byen 1930

Gate, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Brostein

Fotografi ubb-wil-a-330

Atelier K. Knudsen

[Nordenfjeldske Dampskibsselskab]

1944-04-20

Nordenfjeldske Dampskibsselskab

Dampskipsekspedisjon, Murstein, Hitlerjeksler

Fotografi ubb-kk-n-426-002

Widerøe's Flyveselskap A/S

[BDS. Bradbenken. Festningskaien]

1963-06-06

BDS. Bradbenken. Festningskaien

Bank, Oversiktsbilde, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Festning, Dampskipsselskap, Rederi, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-109239

Gustav Brosing

Bradbenken. Det Nordenfjeldske A/S

Forretningsgård, Rederi

Fotografi ubb-bros-01227

Atelier KK

Flom på Bryggen

1931-11-11

Klima og vær, Lastebil, Flom, Springflo

Fotografi ubb-kk-n-356-052

Atelier KK

Projekt til nybygning i Dræggen for NFDS

1917-08-20

Arkitekttegning. Nordenfjeldske Dampskibsselskab i Dreggen

Arkitekt, Eksteriør, Dampskipsselskap, Arkitekter, Dampskibsekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-169-009

Knud Knudsen

Parti fra Bergenhus Fæstning mot St. Mariekirke og Øvregaden i Bergen

Mariakirken med ett tårn

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kirke

Fotografi ubb-kk-1318-0048b

Atelier KK

Facade mot Drægsalmending

Arkitekttegning. Nordenfjeldske Dampskibsselskab i Dreggen

Arkitekt, Eksteriør, Dampskipsselskap, Arkitekter, Dampskibsekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-169-005

Fridtjof Tegner

[Dreggen]

Linje 3 som gikk til Møhlenpris

Lastebil, Trikk

Fotografi ubb-bs-ok-04231

Ukjent

[Dræggens Buekorps 70 års jubileum. "Gamlekarer i Kroken"]

1926-05-13

Dræggens Buekorps 70 års jubileum. "Gamlekarer i Kroken"

Jubileum, Fane

Fotografi ubb-bros-09018a

Knud Knudsen

Tyskebryggen I i 1861

Oversiktsbilde, By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-m-075

Atelier KK

Flom på Bryggen

1931-11-11

Klima og vær, Lastebil, Buss, Flom, Springflo

Fotografi ubb-kk-n-356-058