1390 (?), 10. oktober. Kinsarvik (Hordaland)

1390-10-11

Tre menn kunngjør at Askel Tolfsson og hans hustru solgte til Steinar Nikulasson halve grasgarden (hagen) i inste tun i Torljotsvik i Samlands herad, Jondal i Hardanger.

Salg, kunngjør

Diplom ubb-diplom-0055

1397, 19. november. Vik (indre?) (Jondal, Hordaland)

1398-11-19

Magnus Assurson kunngjør at Rallaug Osmundson solgte til Steinar Niculasson en gardpart i Torljotsvik (Vik indre?) i Jondal, Hardanger.

Salg, kunngjør

Diplom ubb-diplom-0058

1421, 11. mai. Torsnes (Jondal, Hordaland)

To lagrettemenn i Jondal sogn i Hardanger gjør kjent at Bård Sigurdssøn og Arnfinn Jonssøn ble forlikt om delingen av Kvenurd og Arnfinnsteigen i Jondal.

Diplom ubb-diplom-0090