Knud Knudsen

Parti fra Seljor i Telemarken

Kvinne, Mann, Hverdagsklær, Husmannsplass, Pipe, Kubbestol

Fotografi ubb-kk-1318-0633

[Minnestein over Harald Manheim, Slejor kirkegård]

Minnestein over Harald Manheim, Slejor kirkegård

Minnestøtte

Fotografi ubb-bs-ok-00649

Ukjent

Silgjords Kirke (Efter originaltegning)

Fra Illustreret Nyhedsblad nr.3. side 15, Dato 21.01.1866. Årgang 15

Kirke, Xylografi

Fotografi ubb-bs-ok-19913

Knud Knudsen

Parti fra Seljor i Telemarken

Fjell, Husmannsplass, Steingjerde, Skigard

Fotografi ubb-kk-1318-0632

Knud Knudsen

Parti fra Seljor i Telemarken

Fjell, Gård, Vann, Uthus, Lysthus, Låve, Steingjerde, Skigard

Fotografi ubb-kk-1318-0634

Knud Knudsen

Parti fra Fladdal i Telemarken

Fjell, Bygd, Elv, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-0635

Knud Knudsen

Parti fra Seljor, Telemarken

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-ns-0805