Atelier KK

[Hordaland Meieri, fasade mot Øvre Korskirkeallmenningen.]

Hordaland Meieri, fasade mot Øvre Korskirkeallmenningen.

Møbelforretning, By- og småsteder, Butikk, Allmenning, Barber- og frisørsalong, Meieri

Fotografi ubb-kk-n-315-040