Gustav Brosing

[Det Nordenfjeldske dampskipsselskap]

Det Nordenfjeldske dampskipsselskap

Sykkel, Personbil, Dampskipsselskap

Fotografi ubb-bros-01406

Gustav Brosing

Slottsgaten

Gatelys, By- og småsteder, Buss, Dampskipsselskap, Administrasjonsbygning

Fotografi ubb-bros-07766

Slottsgaten

By- og småsteder, Personbil, Administrasjonsbygning, Dampskipsekspedisjon

Fotografi ubb-bros-07767

Nils Busvold

[Dreggekaien. Slottsgaten.]

Senhøsten 1939

Fiskebåt, By- og småsteder, Kaianlegg, Agfacolor

Fotografi ubb-bs-ok-11860-004

Rolf Norvin

[Bradbenken og Slottsgaten 1.]

Bradbenken og Slottsgaten 1.

Husruin

Fotografi ubb-ohk-024-087

Gustav Brosing

[Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab A/S]

Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab A/S. Bygningen oppført i 1919. Arkitekt var Eystein Michalsen. Solgt i 1979 til Bergen havnevesen.

Varebil, Dampskipsselskap

Fotografi ubb-bros-01395