Knud Knudsen

Parti fra Nygaard ved Bergen

Oversiktsbilde, By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-ns-0341

Marcus Selmer

[Nygårdshøyden med Florida, Nygård og Nygårdsalleèn sett fra Lungegården]

Nygårdshøyden med Florida, Nygård og Nygårdsalleèn sett fra Lungegården

Snø, Vinter, Vann, Bryggerhus, Allé

Fotografi ubb-s-053

Atelier KK

[Parti fra Bergen ca. 1921]

Parti fra Bergen ca. 1921

Oversiktsbilde, Vei, Fjell, Lyststed, Vann, Allé

Fotografi ubb-kk-n-219-022

Knud Knudsen

[Utsikt fra Lungegårdshospitalet]

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Reperbane

Fotografi ubb-kk-nsx-0528

Atelier KK

[Parti fra Bergen]

Parti fra Bergen

Oversiktsbilde, Vei, Fjell, Lyststed, Vann, Allé

Fotografi ubb-kk-n-219-020

Ukjent

[Nygårdsbroen, "Strømmen" og Solheimsviken 1928]

Nygårdsbroen, "Strømmen" og Solheimsviken 1928

Skipsbygging - verftsindustri, Bro, Fjord, Allé

Fotografi ubb-bs-ok-05106-003

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Kronstad

Nygårdsalleen

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Bro, Metallindustri

Fotografi ubb-kk-1318-0060

Ukjent

[Lyststedet Florida sett fra Nygårdsbroen omkring 1910]

Lyststedet Florida sett fra Nygårdsbroen omkring 1910

Naust, Lyststed, Bro

Fotografi ubb-bros-03410

Marcus Selmer

[Nygårdsalleèn sett mot Museèt og bebyggelsen langs Fosswinckels gate.]

Nygårdsalleèn sett mot Museèt og bebyggelsen langs Fosswinckels gate.

Oversiktsbilde, Allé

Fotografi ubb-s-054

Knud Knudsen

[Parti af Nygaard ved Bergen ]

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-nsx-0569

Knud Knudsen

Bergen - I

Del av panorama- 2706 - II og 2707-III. Tatt fra Fjellsiden

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Vann, Jernbanestasjon, Allé

Fotografi ubb-kk-1318-2705

Atelier KK

[Geofysisk institutt]

Geofysisk institutt

Universitet og forskning, Arkitekt, Tregjerde, Stillas, Tårn, Allé, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-303-019

Knud Knudsen

Parti af Bergen ( Udsigt fra Skansen mod Nygaard).

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Allé

Fotografi ubb-kk-1318-0788

Atelier KK

[Geofysisk institutt]

1928-03-29

Geofysisk institutt

Universitet og forskning, Arkitekt, Tregjerde, Stillas, Tårn, Fortau, Allé, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-303-020

[Panorama over Bergen sett fra Nygårdshøyden]

Panoramaet er satt sammen av ubb-bs-q-00406 a-e

Oversiktsbilde, Panorama

Fotografi ubb-bs-q-00406

Knud Knudsen

Parti af Nygaard ved Bergen

Bonges badehus, sjøbad ved Store Lungegårdsvann oppført av Rasmus Christian Bonge i 1863. Nedlagt i 1867 og ble deretter losjihus for husville ("Splintehuset"). Fritjof Nansen bodde der i sin tid som konservator ved Bergens Museum.

By- og småsteder, Sykehus, Vann, Folkebad

Fotografi ubb-kk-ns-0331

Knud Knudsen

Parti af Nygaard ved Bergen

By- og småsteder, Gate, Hage, Bolighus, Park

Fotografi ubb-kk-ns-0332

[Nygårdsallen]

Nygårdsallen

Fotografi ubb-bs-q-00406-002e

Knud Knudsen

Parti af Bergen ( Udsigt fra Skansen mod Nygaard)

Nygårdsalléen

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Allé

Fotografi ubb-kk-1318-0007