Widerøe's Flyveselskap A/S

[Sverre Søreides gård]

1964-09-21

Sverre Søreides gård

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146755

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Helgeplasset]

1964-09-21

Helgeplasset

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146746

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Helgeplasset. Søregard]

1964-09-21

Helgeplasset. Søregard

Oversiktsbilde, Drivhus, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146753

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Helgeplasset]

1964-09-21

Helgeplasset

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146744

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Helgeplasset. Søregard]

1964-09-21

Helgeplasset. Søregard

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146752

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Helgeplasset]

1964-09-21

Helgeplasset

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146745

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Helgeplasset]

1964-09-21

Helgeplasset

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146748

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Helgeplasset]

1961-08-17

Helgeplasset

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-051696

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Helgeplasset]

1961-08-17

Helgeplasset

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-051702

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Helgeplasset]

1961-08-17

Helgeplasset

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-051700

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gartneriet på Søregard, Helgeplasset]

1964-09-21

Gartneriet på Søregard, Helgeplasset

Drivhus, Gartneri, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146754

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Helgeplasset]

1961-08-17

Helgeplasset

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-051697

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Helgeplasset]

1964-09-21

Helgeplasset

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146747

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fyllingsdalen. Helgeplasset]

1964-09-21

Fyllingsdalen. Helgeplasset

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146771

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Helgeplasset]

1961-08-17

Helgeplasset

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-051695