Knud Knudsen

Parti fra Drammen (Jernbanestationen).

Mann, Kvinne, Hest, Jernbanestasjon, Hestedrosje

Fotografi ubb-kk-1318-0681

Harald Lyche & Co

Drammen, Jernbanestation og Latinskolen

Postkort, Skole, Jernbane

Postkort ubb-bs-pkn-00588

Knud Knudsen

Drammen: Torvet

By- og småsteder, Rådhus, Jernbanestasjon, Kirke, Torg, Brostein

Fotografi ubb-kk-ns-2028