Atelier KK

[Christian Michelsens gate 5. Arkitekt Torgeir Alvsaker.]

Christian Michelsens gate 5. Arkitekt Torgeir Alvsaker.

By- og småsteder, Gjenreising og sanering, Butikk, Boktrykkeri, Fetevare, Paraplyforretning, Kurvmakerforretning

Fotografi ubb-kk-n-315-006

Atelier KK

[Christian Michelsens gate 5]

Christian Michelsens gate 5

By- og småsteder, Gate, Gjenreising og sanering, Byggeplass, Apotek, Kurvmakerforretning

Fotografi ubb-kk-n-315-050