Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hilleren]

1965-05-29

Hilleren

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-149039

Norvin Reklamefoto

Rieber & Søn

1968-05-22

Oversiktsbilde, Fabrikk, Kaianlegg, Industri og Håndverk, Flyfoto, Lagerskur

Fotografi ubb-nor-r-0448a

Norvin Reklamefoto

[Rieber & Søn]

1968-05-22

Oversiktsbilde, Fabrikk, Industri og Håndverk, Lagerhus, Flyfoto

Fotografi ubb-nor-r-0450

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hilleren]

1965-05-29

Hilleren

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-149029

Norvin Reklamefoto

[Rieber & Søn]

Oversiktsbilde, Fabrikk, Lagerhus, Fartøy, Flyfoto

Fotografi ubb-nor-r-0459

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hilleren]

1965-05-29

Hilleren

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-149023

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hilleren]

1961-08-17

Hilleren

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-051392

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hilleren]

1965-05-29

Hilleren

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-149044

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hilleren]

1961-08-17

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-051541

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hilleren]

1965-05-29

Hilleren

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-149041

Birger Huun

Hilderen i Vatleströmmen

1915-08-12

Landskap

Fotografi ubb-huun-0043

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hilleren]

1961-08-17

Hilleren

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-051562

Norvin Reklamefoto

Rieber & Søn

Oversiktsbilde, Industri og Håndverk, Industriområde, Flyfoto

Fotografi ubb-nor-r-0451c

[Hilleren]

1961-08-17

Hilleren

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-051545

Norvin Reklamefoto

Rieber & Søn

1963-07-15

Oversiktsbilde, Fabrikk, Kaianlegg, Industri og Håndverk, Flyfoto, Lagerskur

Fotografi ubb-nor-r-0447

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hilleren]

1961-08-17

Hilleren

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-051560

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hilleren. Rieber & Søn A/S?]

1964-08-11

Hilleren. Rieber & Søn A/S?

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-143569

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hilleren]

1965-05-29

Hilleren

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-149046

Norvin Reklamefoto

Rieber & Søn

1970-09-16

Oversiktsbilde, Fabrikk, Industri og Håndverk, Flyfoto

Fotografi ubb-nor-r-0470b

Birger Huun

Store Kongshaug. Fjorden mot S.

1915-08-12

Landskap

Fotografi ubb-huun-0040

Norvin Reklamefoto

Rieber & Søn

1968-05-22

Oversiktsbilde, Fabrikk, Kaianlegg, Industri og Håndverk, Flyfoto, Lagerskur

Fotografi ubb-nor-r-0448b

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hilleren]

1965-05-29

Hilleren

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-149100

Birger Huun

Store Kongshaug. Parti av Lyderhorn og Mathopen

1915-08-12

Landskap

Fotografi ubb-huun-0047

Norvin Reklamefoto

Rieber & Søn

Oversiktsbilde, Industri og Håndverk, Industriområde, Flyfoto

Fotografi ubb-nor-r-0451a

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hilleren]

1961-08-17

Hilleren

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-051542

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hilleren]

1961-08-17

Hilleren

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-051383

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hilleren]

1964-09-21

Hilleren

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146849a

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mathopen skole]

1965-05-29

Mathopen skole

Oversiktsbilde, Skole, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-149105

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hilleren]

1965-05-29

Hilleren

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-149027

Birger Huun

Store Kongshaug. Parti av Lyderhorn og Mathopen

1915-08-12

Landskap

Fotografi ubb-huun-0047

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hilleren]

1965-05-29

Hilleren

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-149040

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hilleren]

1965-05-29

Hilleren

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-149028

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hilleren]

1965-05-29

Hilleren

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-149019

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hilleren]

1965-05-29

Hilleren

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-149024

Birger Huun

Store Kongshaug. Lyderhorn

1915-08-12

Landskap

Fotografi ubb-huun-0036

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hilleren]

1961-08-17

Hilleren

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-051530

Birger Huun

Store Kongshaug og gaarden Sætre

1915-08-12

Landskap

Fotografi ubb-huun-0039

Norvin Reklamefoto

Rieber & Søn

1970-09-16

Oversiktsbilde, Fabrikk, Industri og Håndverk, Industriområde, Flyfoto

Fotografi ubb-nor-r-0469a

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hilleren og Hilleren fabrikker]

1954-08-20

Oversiktsbilde, Fabrikk, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-078462

Norvin Reklamefoto

[Rieber & Søn]

1966-11-21

Oversiktsbilde, Fabrikk, Industri og Håndverk, Lagerhus, Flyfoto

Fotografi ubb-nor-r-0465

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hilleren]

1964-09-21

Hilleren

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146848

Birger Huun

B. Huun ved tychsenapparatet paa Store Kongshaug

1915-08-12

Militæruniform, Soldat, Kikkert, Nøytralitetsvakt

Fotografi ubb-huun-0035

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hilleren]

1961-08-17

Hilleren

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-051546

Birger Huun

Store Kongshaug. Smaavand og Storvand

1915-08-12

Landskap

Fotografi ubb-huun-0037

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hilleren]

1965-05-29

Hilleren

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-149025

Norvin Reklamefoto

Rieber & Søn

Oversiktsbilde, Fabrikk, Industri og Håndverk, Flyfoto

Fotografi ubb-nor-r-0458

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hilleren]

1961-08-17

Hilleren

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-051531

Norvin Reklamefoto

Rieber & Søn

1970-09-16

Oversiktsbilde, Fabrikk, Industri og Håndverk, Industriområde, Flyfoto

Fotografi ubb-nor-r-0469b

Norvin Reklamefoto

[Rieber & Søn]

1968-07-15

Oversiktsbilde, Fabrikk, Kaianlegg, Industri og Håndverk, Flyfoto, Lagerskur

Fotografi ubb-nor-r-0466

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hilleren]

1964-09-21

Hilleren

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146850

Norvin Reklamefoto

Rieber & Søn

Oversiktsbilde, Industri og Håndverk, Industriområde, Flyfoto

Fotografi ubb-nor-r-0451b

Norvin Reklamefoto

[Rieber & Søn]

1968-07-15

Oversiktsbilde, Fabrikk, Kaianlegg, Industri og Håndverk, Flyfoto, Lagerskur

Fotografi ubb-nor-r-0468b

Norvin Reklamefoto

Rieber & Søn

1970-09-16

Oversiktsbilde, Fabrikk, Industri og Håndverk, Industriområde, Flyfoto

Fotografi ubb-nor-r-0470a

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hilleren]

1961-08-17

Hilleren

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-051382

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hilleren]

1965-05-29

Hilleren

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-149026

Birger Huun

Store Kongshaug. Parti av Lyderhorn og Mathopen

1915-08-12

Landskap

Fotografi ubb-huun-0041

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hilleren]

1965-05-29

Hilleren

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-149045

Norvin Reklamefoto

[Rieber & Søn]

1964-09-25

Oversiktsbilde, Fabrikk, Industri og Håndverk, Lagerhus, Flyfoto

Fotografi ubb-nor-r-0462

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hilleren]

1961-08-17

Hilleren

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-051543

Widerøe's Flyveselskap A/S

Hilleren

1964-08-11

Oversiktsbilde, Fabrikk, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-143651

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hilleren]

1965-05-29

Hilleren

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-149030

Birger Huun

Hilderen i Vatleströmmen

1915-08-12

Landskap

Fotografi ubb-huun-0042

Norvin Reklamefoto

[Rieber & Søn]

1968-07-15

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Industri og Håndverk, Flyfoto

Fotografi ubb-nor-r-0468a

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hilleren]

1965-05-29

Hilleren

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-149101

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hilleren]

1965-05-29

Hilleren

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-149055

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hilleren]

1954-08-20

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-078463

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hilleren]

1961-08-17

Hilleren

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-051561