Atelier KK

[Skipperforeningen]

Fasaden til Skipperforeningen etter ombyggingen.

Bil, Sykkel, Forretningsgård

Fotografi ubb-kk-n-431-108

[Bergens Skipperforening]

Fasaden til Skipperforeningen før ombyggingen like etter krigen.

Gatelys, Arbeider, Personbil, Trikkeskinner, Hydrant, Stige, Stillas, Markise, Yrkesklær

Fotografi ubb-kk-n-429-171

Knud Knudsen

Skipperforeningen i Bergen

Gate, Bygninger

Fotografi ubb-kk-2127-2118

Knud Knudsen

[Bergens Skipperforening]

Hest, Bygninger, Trikk

Fotografi ubb-kk-ncx-0357

Knud Knudsen

[Skipperforeningen]

Gate, Bygninger

Fotografi ubb-kk-nnx-0056