Atelier KK; Ingebrigtsen, I.

Hardanger Folkehøgskule, Ullensvang

Folkemengde, Musikkorps, Folkehøyskole

Fotografi ubb-kk-pk-7498

Knud Knudsen

Ullenvangs Præstegaard i Hardanger

Bolighus, Prestegård

Fotografi ubb-bs-ok-01025-001

Knud Knudsen

Parti ved Naa i Hardanger

Landskap

Fotografi ubb-kk-2127-2081

Knud Knudsen

Parti fra Hovlandsdalen i Hardanger

Mann, Elv, Trebro

Fotografi ubb-kk-ns-0026

Knud Knudsen

Parti ved Lofthus, Hardanger

Mann, Fjell, Fjord, Robåt, Havnebod, Tønne

Fotografi ubb-kk-nbx-0464

Catharine Hermine Kølle

Utsnitt av "Ullensvangs Kirke og Præstegaard."

Utsnitt av ubm-bf-diby-000449.

Prospekter, Kirke, Kirker, Malerkunst, Prestegårder

Maleri ubb-ms-utst-0056

Knud Knudsen

Parti ved Lofthus, Hardanger

Kaianlegg, Fjell, Bolighus, Fjord, Havnebod, Mørkeromstelt

Fotografi ubb-kk-1318-0865

Knud Knudsen

Kvalnæs i Hardanger

Gård, Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-0025

Atelier KK; Ingebrigtsen, I.

Hardanger Folkehøgskule, Ullensvang

Landskap, Folkehøyskole

Fotografi ubb-kk-pk-7497

Knud Knudsen

Hovland i Hardanger

Gård, Fjell, Naust, Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-0024

Bailli Knudtzon

[Fruktblomstring i Hardanger]

Opedalsvegen, Skrikjofossen i bakgrunnen

Kvinne, Gård, Vei, Fjell, Frukttrær, Uthus, Helletak, Fruktblomstring

Fotografi ubb-bs-ok-16701

Knud Knudsen

Parti ved Lofthus, Hardanger

Fjell, Fjord, Kirke

Fotografi ubb-kk-1318-0867

Knud Knudsen

Parti ved Ullensvang i Hardanger

Gård, Vei, Fjord, Kirke

Fotografi ubb-kk-ns-0229

Knud Knudsen

Parti fra Utne i Hardanger

Huset til venstre er den gamle tingstova. Hus nr.2 er Utne Hotel som er utvidet og påbygd flere ganger.

Gård, Dal, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Fjell, Naust, Robåt, Tregjerde, Halvtunnel

Fotografi ubb-kk-1318-0279

Knud Knudsen

Parti fra Elven ved Ullensvang i Hardanger

Elv, Fjell, Trebro

Fotografi ubb-kk-ns-0228

Catharine Hermine Kølle

Ullensvang.

Ullensvang kirke, Sørfjorden og Folgefonna i bakgrunnen

Isbre, Prospekter, Kirke, Kirker, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000451

Knud Knudsen

Parti fra Oppedalsbugten, Hardanger

Gård, Fjell, Bolighus, Naust, Fjord, Hardangerjakt

Fotografi ubb-kk-1318-0862

Knud Knudsen

Parti ved Naa i Hardanger

Landskap

Fotografi ubb-kk-2127-2082

Knud Knudsen

Parti fra Oppedalsbugten, Hardanger

Hest, Kaianlegg, Fjell, Fjord, Havnebod, Trematerialer, Striesekk, Hardangerjakt

Fotografi ubb-kk-1318-0863

Knud Knudsen

Parti ved Naa i Hardanger

Landskap, Foss

Fotografi ubb-kk-2127-2084

Knud Knudsen

Parti fra Utne i Hardanger

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Fjell, Naust, Fjord, Brygge, Robåt

Fotografi ubb-kk-1318-0278

Bailli Knudtzon

[Fruktblomstring i Hardanger]

Skrikjofossen i bakgrunnen

Fjell, Foss, Frukttrær, Fruktblomstring

Fotografi ubb-bs-ok-16692

Knud Knudsen

Ullenvangs Præstegaard i Hardanger

Tømmer, Prestegård

Fotografi ubb-bs-ok-01025-002

Knud Knudsen

Parti fra Espe i Hardanger

Dampskipet Hardangeren ved bryggen på Espe. I forgrunnen til venstre står kaptein Helge Aga. Damskipet Hardangeren tilhørte Det Hardanger-Søndhordlandske Dampskibsselskab.

Mann, Kaianlegg, Fjell, Bolighus, Naust, Isbre, Gutt, Fjord, Dampskip, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-0566

Knud Knudsen

Parti fra Ullensvang, Hardanger

Fjell, Naust, Fjord, Kirke, Robåt, Fiskegarn

Fotografi ubb-kk-1318-0857

Knud Knudsen

Kvitevold i Hardanger

Vei, Bolighus, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-ns-0225

Knud Knudsen

Parti fra Utne i Hardanger

Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Fjell, Bygd, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-0280

Knud Knudsen

Parti fra Oppedalsbugten, Hardanger

Vei, Fjell, Naust, Fjord, Hesje, Steingjerde, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-0861

Knud Knudsen

Parti ved Lofthus, Hardanger

Mann, Fjell, Fjord, Robåt, Havnebod, Tønne

Fotografi ubb-kk-1318-0864

Knud Knudsen

Fra Lofthus i Hardanger

Lofthus fotografert mot Ullensvang kyrkje, med utsikt mot Børvenuten og Folgefonna

Fjell, Naust, Isbre, Fjord, Kirke, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-0567

Knud Knudsen

Ullenvangs Præstegaard i Hardanger

Tømmer, Prestegård

Fotografi ubb-kk-ns-0237

Catharine Hermine Kølle

Ullensvangs Kirke og Præstegaard.

Prospekter, Kirke, Kirker, Malerkunst, Prestegårder

Maleri ubm-bf-diby-000449

Knud Knudsen

Parti af Oppedalsbugten i Hardanger

Fjord, Seilskip

Fotografi ubb-kk-ns-0234

Enoch Djupdræt

[Ullensvang]

Ullensvang

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-dju-p-0771

Knud Knudsen

Parti ved Ullensvang i Hardanger

Fotografert mot Ullensvang kyrkje og Børvenuten.

Fjell, Bygd, Fjord, Kirke

Fotografi ubb-kk-ns-0231

Knud Knudsen

Parti af Oppedal, Hardanger.

Gård, Fjell, Bolighus, Naust, Bygd, Fjord, Helletak, Mørkeromstelt

Fotografi ubb-kk-1318-0859

Knud Knudsen

Parti fra Espe i Hardanger

Dampskipet Hardangeren ved bryggen på Espe. I forgrunnen til venstre står kaptein Helge Aga. Dapskipet Hardangeren tilhørte Det Hardanger Sønhordlandske Dampskibsselskab.

Mann, Kaianlegg, Bolighus, Naust, Dampskip, Utedo

Fotografi ubb-kk-1622-08087

Knud Knudsen

Oppedal i Hardanger

Gård, Vei, Fjell, Naust, Bygd, Hesje

Fotografi ubb-kk-ns-0233

Knud Knudsen

Parti ved Lofthus, Hardanger

Gård, Fjell, Fjord, Kirke, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-0866

Knud Knudsen

Parti af Oppedalsbugten i Hardanger

Gård, Fjell, Bygd, Fjord, Hesje

Fotografi ubb-kk-ns-0232

Knud Knudsen

Ullenvangs Præstegaard i Hardanger

Bolighus, Prestegård

Fotografi ubb-kk-ns-0238

Knud Knudsen

Parti af Oppedal, Hardanger

Gård, Vei, Fjell, Bolighus, Naust, Fjord, Hardangerjakt

Fotografi ubb-kk-1318-0860

Knud Knudsen

Ullenvangs Kirke i Hardanger

Ullensvang kirke er en langskipskirke i gotisk stil. Kirken er trolig oppført i slutten av 1200 tallet. Kirken ble utvidet i 1884

Kirke

Fotografi ubb-kk-ns-0235

Knud Knudsen

Parti af Elven ved Ullensvang i Hardanger

Elv, Fjell, Fjord, Trebro

Fotografi ubb-kk-ns-0224

Enoch Djupdræt

[Ullensvang]

Ullensvang

Landskap, Sau

Fotografi ubb-dju-p-0477a

Knud Knudsen

Parti fra Ullensvang, Hardanger

Fjell, Fjord, Kirke

Fotografi ubb-kk-1318-0858

Knud Knudsen

Utentittlel

Cand. theol. Vilhelm Koren 1803-1866. Han søkte aldri et presteembete, men var vikarprest for sin bror Niels Koren i Ullensvang mens han var stortingsrepresentant.

Prest, Prestekjole

Fotografi ubb-kk-nsx-0019