Atelier KK; Andreas Elias Røvde

Skaalurens Skibsværft. Rosendal.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Fjell, Sjøbod, Bolighus, Brygge, Skipsbygging - verftsindustri, Slipper & mek. Verksteder

Fotografi ubb-kk-n-162-015

Knud Knudsen

Parti fra Rosendal, Kvindherred.

I bakgrunnen huset til Samson J, Skaale ferdig oppført. Huset ble senere påbygd og står i dag som Rosendal Turisthotell på Skåla.

Kaianlegg, Naust, Bygd, Tradisjonelle båttyper, Skipsbygging - verftsindustri, Tømmer

Fotografi ubb-kk-1318-1241

Severin Kannelønning

[Skip under bygging. "Expedit". 680 T.B.R. 1901]

Skip under bygging. "Expedit". 680 T.B.R. 1901

Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Trematerialer, Skur, Helletak, Slipper & mek. Verksteder

Fotografi ubb-kk-n-162-017

Knud Knudsen

Parti fra Kvindherred

Skaalurens Skibsbyggeri

Kaianlegg, Sjøbod, Skipsbygging - verftsindustri, Robåt

Fotografi ubb-kk-1318-0413

Knud Knudsen

Parti fra Rosendal, Kvindherred.

Fra venstre Skålabuo og huset til Samson J Skaale.

Naust, Skipsbygging - verftsindustri, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1242

Knud Knudsen

Parti fra Kvindherred

Skaalurens Skibsbyggeri. Omkring 1850 begynte Tørris Skaaluren å bygge båter Skålafjøra. Knut Skaaluren(1849-1911) overtok ledelsen av skipsbyggeriet i 1872. Det ble bygd mange kutre og galeaser. Gravhaugen på bildet er trolig Årmannshaug.

Mann, Gård, Fjell, Naust, Bygd, Kirke, Skipsbygging - verftsindustri, Robåt, Seilskip

Fotografi ubb-kk-1318-0288

Atelier KK

[Repro av seilskip]

Repro av seilskip

Skipsbygging - verftsindustri, Seilskip, Sjøsetting, Slipper & mek. Verksteder

Fotografi ubb-kk-n-162-018

Knud Knudsen

Parti fra Rosendal, Kvindherred

Skipsbygging - verftsindustri

Fotografi ubb-kk-1318-1244