Samlinger knyttet til Vik i Sogn,

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0614

Johannes Bøe

Brev fra Johannes Bøe til Haakon Shetelig. 1943.

1943-04-26

Håndskrevet brev fra Johs. Bøe til Haakon Shetelig.

Arkeologi, Brev, Vikingtiden

Brev ubb-ms-1201-120-36

Jardarskrá stadarins at Munklifi

Kopi av Langes avskrift. Tilhørt W. F. K. Christie.

Historie, Bergen vedk, Jordegods og jordebøker vedk., Jordebøker, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Klostre vedk, Middelalderen, Jardaskra stadarius at Munklifi, Klostervesen

Manuskript ubb-ms-0003

Catharine Hermine Kølle

'Prospect fra Gaarden Tryte i Viig'

Tryti, Vik i Sogn. Trolig malt ca 1835.

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Maleri ubm-bf-diby-000483