Gustav Brosing

Øvre Korskirkesmug 2. Fra gårdsplassen sett fra nord

1961-02-22

Gårdsplass, Hellestein, Stige

Fotografi ubb-bros-02312

Gustav Brosing

Øvre Korskirkesmug 2

1961-02-22

Dør, Steinhelle, Steinkjeller, Boktrykker

Fotografi ubb-bros-02325

Gustav Brosing

Øvre Korskirkesmug 2

1961-02-22

Sett fra Øvre Korskirkesmug inn mot gårdsplasssen.

Trebygning, Gårdsplass, Steinhelle

Fotografi ubb-bros-02328

Gustav Brosing

Øvre Korskirkesmug 2

1961-02-22

Trebygning, Steinhelle, Boktrykker

Fotografi ubb-bros-02326

Gustav Brosing

Øvre Korskirkesmug 2, 4, 6

1961-02-22

By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Gatelys, Smug, Brostein, Boktrykkeri

Fotografi ubb-bros-02310

Gustav Brosing

Øvre Korskirkesmug 2

1961-02-22

Øvre Korskirkesmug 2, fra gårdsplassen sett fra smuget fra nord. Til venstre frembygningen, til høyre uthus. Fotografert mot smuget.

Gutt, Gatelys, Smug, Murhus, Steinhelle

Fotografi ubb-bros-02313

Gustav Brosing

Øvre Korskirkesmug 2

1961-02-22

Boktrykkeri

Fotografi ubb-bros-02316

Gustav Brosing

Øvre Korskirkesmug 2

Trebygning, Vindu

Fotografi ubb-bros-02315

Gustav Brosing

Øvre Korskirkesmug 2

1961-02-22

Trebygning, Stige, Benk, Steinhelle

Fotografi ubb-bros-02327

Gustav Brosing

Øvre Korskirkesmug

Bolighus, Smug, Brostein

Fotografi ubb-bros-02280

Gustav Brosing

Øvre Korskirkesmug 2

1961-02-22

Øvre Korskirkesmug 2. Til venstre frembygningen, til høyre uthus.

Bolighus, Trehusbebyggelse by, Gårdsplass, Port, Steinhelle

Fotografi ubb-bros-02314