Knud Knudsen & Co.

Voss: Stalheimsfossen

Fjell, Foss

Fotografi ubb-kk-ns-2092

Knud Knudsen & Co.

Stalheimsfossen

Foss

Fotografi ubb-kk-nk-0043a

Knud Knudsen

Stalheimsfossen i Nærødalen, Sogn

Vei, Fjell, Foss, Jerngjerde

Fotografi ubb-kk-1622-08216

Knud Knudsen

Stalheimskleven, Sogn

Veianlegg, Dal, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Foss

Fotografi ubb-kk-ndx-0072

Knud Knudsen

Stalheimsfossen i Sogn

Veianlegg, Foss

Fotografi ubb-kk-1318-1828

Knud Knudsen

Stalheimsberget, Nærødalen i Sogn

Elv, Veianlegg, Dal, Fjell, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-1318-0239

Knud Knudsen

Stalheimsfossen i Nærødalen

Dal, Fjell, Foss

Fotografi ubb-kk-2127-0208

Knud Knudsen

Stalheimsberget i Nærødalen

Veianlegg, Dal, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Foss, Hesje

Fotografi ubb-kk-2127-1344

Knud Knudsen

Stalheimsberget i Nærødalen

Veianlegg, Dal, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Fjell, Foss

Fotografi ubb-kk-2127-1345

Knud Knudsen

ubb-kk-ndx-0071

Veianlegg, Dal, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Fjell, Foss

Fotografi ubb-kk-ndx-0071

Knud Knudsen & Co.

Stalheimsfossen

Foss

Fotografi ubb-kk-nk-0043a