Widerøe's Flyveselskap A/S

Hop

1964-08-11

Oversiktsbilde, Flyfoto, Vossebanen

Fotografi ubb-w-f-143510

Knoop

[Hop Stasjon]

Hop Stasjon

Jernbanestasjon, Togpassasjerer, Vossebanen, Perrong

Fotografi ubb-knoop-192

K. Knudsen & Co.

Hop

Postkort, Bygninger, Jernbanestasjon, Tog, Flaggstang, Togpassasjerer, Vossebanen

Fotografi ubb-kk-pk-0747

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Hop "Pedek"

1955-06-11

Hop

Oversiktsbilde, Jernbanestasjon, Fabrikk, Flyfoto, Vossebanen, Tekstilindustri

Fotografi ubb-w-sh-082631

A.J.K.

Hop St.

Kortnummer 181

Postkort, Jernbanestasjon

Postkort ubb-bs-pkb-00456

Enoch Djupdræt

[Fra Hop]

Fra Hop

Snø, Vinter, Jernbanestasjon, Vossebanen

Fotografi ubb-dju-bx-0477

Enoch Djupdræt

Hop Jernbanestasjon

Jernbanestasjon, Varebil, Personbil, Jernbaneskinner, Vossebanen, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-dju-p-1062

Atelier KK

Hop ved Bergen.

Postkort, Bolighus, Bygd, Jernbanestasjon, Tog, Vossebanen

Fotografi ubb-kk-pk-2196

K. Knudsen & Co.

Hop station ved Bergen

Postkort, Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Damplokomotiv, Vossebanen

Fotografi ubb-kk-pk-0689

Olaf Andreas Svanøe

Ved Hop Station

Denne stasjonsbygningen ble oppført i 1883 og flyttet til Ål i 1913

Postkort, Jernbanestasjon, Jernbane, Tog, Jernbaneskinner, Damplokomotiv, Vossebanen

Fotografi ubb-bros-05430

Enoch Djupdræt

[Hop ved Bergen]

Hop ved Bergen

Oversiktsbilde, Bygninger

Fotografi ubb-dju-bx-0481

Atelier KK

Hop ved Bergen

Postkort, Bolighus, Bygd, Jernbanestasjon, Vossebanen

Fotografi ubb-kk-pk-2195

Enoch Djupdræt

[Hop stasjon, Bergen.]

.

Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Vossebanen

Fotografi ubb-dju-bx-0130

Enoch Djupdræt

[Hop stasjon, Bergen.]

Hop stasjon, Bergen.

Snø, Vinter, Jernbanestasjon, Vossebanen

Fotografi ubb-dju-bx-0129

Enoch Djupdræt

[Trikotasjefabrikken. Hop stasjon.]

Trikotasjefabrikken. Hop stasjon.

Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Vossebanen, Trikotasjefabrikk, Perrong

Fotografi ubb-dju-bx-0478

A.J.K.

Hop St.

Postkort, Jernbanestasjon, Jernbane, Vossebanen

Postkort ubb-bs-pkb-00186

Widerøe's Flyveselskap A/S

ubb-w-sh-005641

Oversiktsbilde, Flyfoto, Vossebanen

Fotografi ubb-w-sh-005641

K. Knudsen & Co.

Hop

Stasjonsanlegget ble oppført i 1913. Arkitekt var Erlend Tryti.

Postkort, Jernbanestasjon, Jernbane, Tog, Jernbaneskinner, Vossebanen, Lokomotiv

Fotografi ubb-kk-pk-0748

Widerøe's Flyveselskap A/S

Hop "Pedek"

1955-06-02

Oversiktsbilde, Jernbanestasjon, Jernbane, Jernbaneskinner, Flyfoto, Vossebanen, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-w-sh-080710