Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kviturspollen]

1966-07-07

Kviturspollen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-168267

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kviturspollen]

1966-07-07

Kviturspollen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-168252

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kviturspollen]

1965-08-13

Flyfoto, Fjord, Oversiktsbilde, Fritidsbåt

Fotografi ubb-w-f-160465

Hjellestad

1964-08-11

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-143492

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kviturspollen, Ytrebygda]

1962-06-07

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072399