Leif Larsen

[Ved Aasegården]

Huset i bakgrunnen er Daniel Hansens gate 24, veggen er sørenden av Aasegården og den buede skyggen er fra den gamle Sangerhallen/Bergenshallen.Kilde: Jan Ivar Sletteng

By- og småsteder, Gate, Bygninger

Fotografi ubb-bs-ok-20319

Atelier KK

[Bergen Brandvæsens biler i kortesje gjennom Daniel Hansens gate]

Bergen Brandvæsens biler i kortesje gjennom Daniel Hansens gate. Mitre bil er av modell American LaFrance

Gate, Brostein, Personbil, Brannbil

Fotografi ubb-kk-n-503-003

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Lille Lungegårdsvann]

1960-07-04

Lille Lungegårdsvann

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Museum, Vann, Elektrisitetsverk, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-009502

K. Knudsen & Co.

[Daniel Hansens gate]

Daniel Hansens gate

By- og småsteder, Gate, Bygninger

Fotografi ubb-kk-nax-0547

K. Knudsen & Co.

[Daniel Hansens gate]

Daniel Hansens gate med Lyder Sagens gate til venstre i bakgrunnen

Barn, By- og småsteder, Gate, Bygninger

Fotografi ubb-kk-nax-0546

Knud Knudsen

[Uten Tittel]

Mot Nygårdstangen

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Fjell

Fotografi ubb-kk-nbx-0213

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen

1958-09-06

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-119782