Atelier KK

[Fra Breiviken, med renholdsverkets pudrettfabrikk]

Fra Breiviken, med renholdsverkets pudrettfabrikk

Gård, Utmark, Handelshøyskole, Pudrettfabrikk

Fotografi ubb-kk-n-239-039

Atelier KK

[Fra Breiviken, med pudrettfabrikk]

Fra Breiviken, med pudrettfabrikk

Gård, Fjord, Utmark, Handelshøyskole, Pudrettfabrikk

Fotografi ubb-kk-n-239-040

Atelier KK

[Fra Breiviken, med Pudrettfabrikken]

Fra Breiviken, med Pudrettfabrikken

Kaianlegg, Bolighus, Naust, Lekter, Handelshøyskole, Pudrettfabrikk

Fotografi ubb-kk-n-239-042

Atelier KK

[Fra Breiviken, med Pudrettfabrikken]

Fra Breiviken, med Pudrettfabrikken

Kaianlegg, Lekter, Vik, Handelshøyskole, Pudrettfabrikk

Fotografi ubb-kk-n-239-041