Atelier KK

Vaagsalmenningen-Bergen.

By- og småsteder, Postkort, Hest, Hestekjerre, Statue, Brostein, Personbil, Forretningsgård, Håndkjerre, Allmenning

Fotografi ubb-kk-pk-0984

Atelier KK

Bergen-Torvet.

By- og småsteder, Statue, Torg, Lastebil, Forretningsgård, Markise, Torghandel

Fotografi ubb-kk-pk-2110