Widerøe's Flyveselskap A/S

Haukås

1962-06-17

Eikås med Vikaleitet. Haukås med Haukåsvatnet til venstre i bakgrunnen

Oversiktsbilde, Vann, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070625