Atelier KK

[Ole Bulls plass og Engen]

Gate, Bygninger

Fotografi ubb-kk-n-410-076

Atelier KK

[Ole Bulls plass og Engen]

Gate, Bygninger

Fotografi ubb-kk-n-410-075

Parti fra Engen, Bergen

Kvinne, Jente, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gutt

Fotografi ubb-bros-05438