Olai Schumann Olsen

[Gørbitz gate / Søndre Allemnningen]

Gørbitz gate / Søndre Allemnningen

By- og småsteder, Gate, Bolighus, Gatelys, Trehusbebyggelse by, Allmenning

Fotografi ubb-so-0644