Ukjent

[Vår Frue Kirke, Tromsø]

Vår Frue Kirke, Tromsø

By- og småsteder, Gate, Kirke

Fotografi ubb-bs-ok-18472

Knud Knudsen

Det Katholske Kapel i Tromsø.

Vår Frues Kirke

Mann, Hest, Hestekjerre, Gate, Kirke, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1607

Knud Knudsen

Parti af Tromsø.

Vår Frues Kirke

Gate, Kaianlegg, Kirke, Havnebod

Fotografi ubb-kk-1318-1603