Marcus Selmer

[Barkemøllen og Tyskemøllen ved Møllendalselven]

Barkemøllen og Tyskemøllen ved Møllendalselven

Elv, Snø, Mølle

Fotografi ubb-s-062