Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hetlebakk]

1962-06-07

Hetlebakk

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070716

Widerøe's Flyveselskap A/S

Hetlebakken

1962-06-17

Oversiktsbilde, Hytte, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070723

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hetlebakk]

1962-06-07

Hetlebakk

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070694

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hetlebakk]

1962-06-07

Hetlebakk

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070717

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hetlebakk]

1962-06-07

Hetlebakk

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070724

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hetlebakk]

1962-06-07

Hetlebakk

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070714

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hetlebakk]

1962-06-07

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070722

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hetlebakk]

1962-06-07

Hetlebakk

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070715

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hetlebakken]

1962-06-07

Hytte nr 3. fra v. (nederst) tilhørte Svanhild og Steinar Børresen.

Oversiktsbilde, Hytte, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070718

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hetlebakk]

1962-06-07

Hetlebakk

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070719

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hetlebakk]

1962-06-07

Hetlebakk

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070720

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hetlebakk]

1969-10-02

Hetlebakk

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-203129

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hetlebakken]

1962-06-07

Hytten i midten (nederst) tilhørte Svanhild og Steinar Børresen.

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070721