ubb-kk-1318-3665

Komponist, Fiolinist, Apoteker, Kjøpmann

Fotografi ubb-kk-1318-3665

Knud Knudsen

Ole Bullshjem på Valestrand

Fiolinist

Fotografi ubb-kk-1318-3666

Ralph L. Wilson

Tur til Valestrand 1922. Gruppe

Gruppe, Familie og slekt, Landsted

Fotografi ubb-wil-n-141

Ralph L. Wilson

Tur til Valestrand 1922. Der spises foran huset

Familie og slekt, Landsted, Spisebord, Måltid

Fotografi ubb-wil-n-138

Ralph L. Wilson

Tur til Valestrand 1922. Gruppe

Gruppe, Familie og slekt, Landsted

Fotografi ubb-wil-n-147

Ralph L. Wilson

Tur til Valestrand 1922. Der spises foran huset

Familie og slekt, Landsted, Spisebord, Måltid

Fotografi ubb-wil-n-137

Ralph L. Wilson

Tur til Valestrand 1922. Gruppe

Gruppe, Familie og slekt, Kurvstol, Landsted

Fotografi ubb-wil-n-148

Ralph L. Wilson

Tur til Valestrand 1922. Fru Vedeler i flugtstol

Kvinne, Familie og slekt, Landsted, Fluktstol

Fotografi ubb-wil-n-151

Ukjent

Bygdelaget "Nordhordlendingen" Sogesturra på Valestrand

Gruppeportrett

Fotografi ubb-bs-q-00102-019

Ralph L. Wilson

Tur til Valestrand 1922. Gruppe

Gruppe, Familie og slekt, Landsted

Fotografi ubb-wil-n-145

Ralph L. Wilson

Tur til Valestrand 1922. Gruppe

Gruppe, Familie og slekt, Landsted

Fotografi ubb-wil-n-150

Knud Knudsen

Parti fra Osterøen

Mann, Naust, Bygd, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-0763

ubb-kk-1318-3665

Valestrand sommeren 1869. Fra venstre: Apoteker Johan Storm Bull, Elisabeth Grieg og fiolinisten August Fries. Andre gjester er Benedicte Grieg, oberst Jens Munthe Bull, Gesine Grieg og Alexander Grieg.

Komponist, Fiolinist, Apoteker, Kjøpmann

Fotografi ubb-kk-1318-3665

Ralph L. Wilson

Tur til Valestrand 1922. Gruppe

Gruppe, Familie og slekt, Landsted

Fotografi ubb-wil-n-140

Knud Knudsen

Parti fra Osterøen.

Gård, Naust, Fjord, Robåt, Uthus

Fotografi ubb-kk-1318-0766

Ralph L. Wilson

Tur til Valestrand 1922. Gruppe

Gruppe, Familie og slekt, Landsted

Fotografi ubb-wil-n-143

Ralph L. Wilson

Tur til Valestrand 1922. Gruppe

Kvinne, Gruppe, Familie og slekt, Parasoll, Landsted

Fotografi ubb-wil-n-149

Ralph L. Wilson

Barna ved uthus - Valestrand

Barn, Uthus, Bjørk

Fotografi ubb-wil-l-004

Ralph L. Wilson

Tur til Valestrand 1922. Gruppe

Gruppe, Gutt, Familie og slekt, Landsted

Fotografi ubb-wil-n-142

Ralph L. Wilson

Tur til Valestrand 1922. Paa motorbaaten

Kvinne, Familie og slekt, Damehatt, Kåpe, Båttur, Vinflaske

Fotografi ubb-wil-n-144

Knud Knudsen

Ole Bullshjem på Valestrand

Fiolinist

Fotografi ubb-kk-1318-3654

Atelier K. Knudsen

[Reigstads Dampgarveri]

Reigstads Dampgarveri. Firma Nils T. Reigstad og Sønner A/S Lærfabrikk, Valestrandsfossen. Virksomheten startet i 1879 av Nils t. Reigstad

Garveri

Fotografi ubb-kk-ncn-0442

Ralph L. Wilson

Tur til Valestrand 1922. Gruppe

Gruppe, Familie og slekt, Landsted

Fotografi ubb-wil-n-146

Arne Bjørndal

Bygdelaget "Nordhordlendingen" Sogesturra på Valestrand

Gruppeportrett

Fotografi ubb-bs-q-00102-021

Knud Knudsen

Parti fra Osterøen

Valestrand i retning Reigstad

Mann, Kvinne, Naust, Fjord, Brygge, Hverdagsklær, Tønne

Fotografi ubb-kk-1318-0764

Ralph L. Wilson

Tur til Valestrand 1922. Der spises foran huset

Gutt, Familie og slekt, Kurvstol, Landsted, Spisebord, Måltid

Fotografi ubb-wil-n-139