Gustav Brosing

[Baneveien 14a sett fra gårdsplassen mot Baneveien]

1957-08-06

By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Gårdsplass, Håndkjerre, Klestørk

Fotografi ubb-bros-00085-a

Gustav Brosing

[Baneveien]

By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Gatelys

Fotografi ubb-bros-00592

Gustav Brosing

[Baneveien 14 a -c sett gjennom porten fra Baneveien]

1957-08-06

By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Gårdsplass, Klestørk, Snekkeri og høvleri

Fotografi ubb-bros-00085-b

Gustav Brosing

[Baneveien]

Baneveien

By- og småsteder, Gate, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Kumlokk, Brostein, Butikk

Fotografi ubb-bros-07708

Gustav Brosing

Baneveien

Bolighus, Butikk, Jernvarehandel

Fotografi ubb-bros-07846

Gustav Brosing

[Baneveien]

By- og småsteder, Gate, Bolighus, Reklame, Trehusbebyggelse by, Gatelys, Brostein, Tobakkhandel, Port, Reklameskilt

Fotografi ubb-bros-00591

Gustav Brosing

[Baneveien]

By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Gatelys, Smug, Brostein

Fotografi ubb-bros-00593

Gustav Brosing

Baneveien

By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Snekkeri og høvleri, Murhus

Fotografi ubb-bros-07710

Gustav Brosing

[Baneveien, Nøstet]

By- og småsteder, Gate, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Brostein

Fotografi ubb-bros-00476-a

Gustav Brosing

[Baneveien]

By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Gatelys, Hellestein

Fotografi ubb-bros-00590

Gustav Brosing

Baneveien / Nøstegaten

1957-06-08

Gate, Bolighus, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-bros-00047

Gustav Brosing

[Baneveien, Nøstet]

By- og småsteder, Gate, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Brostein, Hellestein

Fotografi ubb-bros-00476-b

Oscar Hansen

[Baneveien, Bergen]

Baneveien, Bergen

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Ved

Fotografi ubb-bs-ok-07346

Ukjent

[Baneveien. Vestre Murallmenning]

Barn, By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Bakeriutsalg, Allmenning

Fotografi ubb-bros-00598