Lauritz Johan Bekker Larsen

[Dronningen restaurant]

Kvinne, Kaianlegg, Brygge, Paraply, Restaurant/Kafe

Fotografi ubb-bros-01486