Knud Knudsen

Rosenborg Slot seet fra Haven

Hage, Slottsbygning

Fotografi ubb-kk-nsx-0515

Knud Knudsen

[Uten Tittel]

Rosenborg slott, København. Bygget i 1606-1607 av Christian IV. Brukt som et lysthus i begynnelsen.

Gate, Gatelys, Slottsbygning

Fotografi ubb-kk-nsx-0123

Catharine Hermine Kølle

'Rosenborg Slot'

Rosenborg Slott, København. Trolig malt 1826-1827.

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Maleri ubm-bf-diby-000397