Knud Knudsen

Parti ved Vøringfos i Hardanger (Høl)

Gård, Fjell, Byggeskikk, Uthus, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-ns-0403