Knud Knudsen

Horningdalsrokken i Horningdalen

Landskap, Mann, Elv

Fotografi ubb-kk-ncx-0478

Jørgen Grundtvig-Olsen

Ved Horningdalsrokken

1928-08-20

Elv, Panorama, Fjell, Bro, Motorkjøretøy

Fotografi ubb-go-a-1021

Knud Knudsen

Horningdalsrokken i Horningdalen

Elv, Fjell

Fotografi ubb-kk-2127-1722

Knud Knudsen

Horningdalsrokken i Horningdalen

Elv, Fjell

Fotografi ubb-kk-nd-1722

Knud Knudsen

Horningdalsrokken i Horningdalen

Landskap, Mann, Elv

Fotografi ubb-kk-ncx-0479